Friday, April 10, 2009

Sedikit Info mengenai SYIAH (1)

sumber : www.al-fikrah.net

Oleh:
Yussamir Yusof
23 Januari 2009 - 12.47 malam, Negeri Sembilan

Saya sudah lama bercadang untuk membeli diari sebagai alat bantu ‘pengingat’ atau alat bantu ‘pencatat’ semua aktiviti saya, selain PDA yang saya ada sekarang ini. Pada mulanya saya mencari diari yang sesuai di MPH Alamanda. Tetapi disebabkan harga diari-diari di situ agak mahal, saya melupakan hasrat itu sementara mencari di tempat lain.

Alhamdulilah, semasa pulang ke Seremban, saya sempat singgah di kedai buku Popular untuk membeli sebuah diari dan sebuah buku. Diari Islam memikat hati saya untuk membelinya, dan sebuah buku kewangan dari Ustaz Zaharuddin saya miliki. Berbaloi membeli sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri kita, lebih-lebih lagi ilmu yang diperolehi boleh dikongsi bersama.

Di rumah, semasa saya sedang menulis dan membelek-belek diari yang baru dibeli, saya agak terkejut apabila membaca di halaman yang menceritakan tentang Al-Fatihah sebagai Umul Kitab. Bukan terkejut tentang al-fatihah sebagai umul kitab, tetapi terkejut dalam penerangan-penerangan disitu terdapat unsur Syiah yang cuba diserapkan. Sangat jelas, penyebaran Akidah Syiah Imam Dua Belas ditulis dan dicoretkan di dalam diari itu secara senyap dan licik.

DUA BELAS IMAM

Sesiapa yang memiliki diari Islam tersebut, cuba lihat di bahagian nama-nama Imam sebanyak 12 yang ditulis di situ. Bermula dengan Imam Ali bin Abi Thalib sehingga Imam Abu Qasim Muhammad bin al-Hassan yang dikenali sebagai Imam Mahdi di kalangan Syiah.

1 ‘Ali bin Abi Talib r.a. (23 sebelum Hijrah-40H). Mereka memangilnya sebagai ‘al-Murtada.
2 Al-Hasan bin ‘Ali r.ahuma. (2H-50H). Mereka menggelarnya al-Mujtaba.
3 Al-Husain bin ‘Ali r.ahuma (3H-61H). Mereka menggelarnya al-Syahid atau juga Sayyid al-Syuhada (penghulu para syuhada.
4 ‘Ali Zain al-‘Abidin bin al-Husain (38H-95H). Dipanggil al-Sajjad.
5 Muhammad bin ‘Ali (57H-114H). Dipanggil al-Baqir.
6 Ja’far bin Muhammad (83H-148H). Dipanggil al-Sadiq..
7 Musa bin Ja’far (128H-183H). Dipanggil al-Kazim.
8 ‘Ali bin Musa (148H-203H). Dipanggil al-Rida.
9 Muhammad bin ‘Ali (195H-220H). Dipanggil al-Jawwad.
10 ‘Ali bin Muhammad (212H-254H). Dipanggil al-Hadi. .
11 Al-Hasan bin ‘Ali, (332H-360H). Dipanggil al-‘Askari..
12 Muhammad ibn al-Hasan48 (256H- ) Mereka menganggapnya sebagai alMahdi atau mereka mereka memanggil juga al-Mahdi al-Qaim bi al-Hujjah. Dia sebenarnya meninggal semasa kecil ketika berumur 5 tahun pada tahun 261H, namun mereka menganggap hilang bersembunyi dan akan muncul semula sebagai al-Mahdi yang dijanjikan.

Pasti ada menyoal saya kembali, apa guna dan apa faedahnya saya membongkar misi dakwah syiah yang terdapat dalam diari tersebut. Lagi-lagi, saya sendiri sudah menyatakan bahawa saya tidak lagi berminat sangat dalam hal-hal hukum untuk ditulis dalam blog ini. Tetapi atas kesedaran dan tanggungjawab saya untuk menjelaskan apa yang saya dapat lihat dan perasan dalam diari tersebut. Saya merasakan perkara ini harus diceritakan dan diberitahu
.
Apa yang dapat saya katakan kepada anda semua, bahawa dakwah Syiah adalah sesuatu yang serius, BERBAHAYA dan perlu dipandang berat oleh semua pihak. “Tapi bukan semua Syiah sesat.” Ya Memang benar, bukan semua Syiah sesat dan artikel ini juga bukan bermotifkan untuk menyesatkan sesiapa. Tetapi sebagai satu alat untuk memberi kesedaran dan memberi peringatan tetang betapa liciknya dakwah syiah dalam kehidupan seharian kita.

Sebelum saya bercerita panjang mengapa kita menolak Syiah Rafidah atau Imam Dua Belas, dan bagaimana kita mahu membendung perkara ini dari menyelinap dalam bahan bacaan kita. Saya mahu memberikan sedikit penjelasan ringkas, siapa itu Syiah dan Syiah kategori mana yang kita tolak.

Gelaran Syiah lazimnya ditujukan kepada setiap orang yang setia (wala’) kepada ‘Ali bin Abi Thalib dan Ahl al-Baitnya radhiallahu ‘anhum, sehingga ia menjadi nama gelaran yang khusus bagi mereka. (al-Fairuzabadi – al-Qamus al-Muhith, ms. 735, seperti yang dikemukakan oleh Hafiz Firdaus dalam bukunya ‘Jawapan Ahlu Sunnah kepada Syiah Rafidhah dalam persoalan Khalifah’)

Namun begitu, Syiah yang benar-benar kita (Ahlu Sunnah Wal Jamaah) tolak ialah Syiah Rafidah. Iaitu golongan yang menolak kekhalifahan dan keutamaan Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman. Mereka juga menolak para imam daripada keturunan Ahl al-Bait Rasulullah kerana mereka (para imam daripada keturunan Ahlu Bait) juga mengiktiraf kekhalifahan Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman serta mengutamakan mereka bertiga di atas ‘Ali bin Abi Thalib.


MENGAPA KITA MENOLAK SYIAH RAFIDHAH DAN IMAM DUA BELAS

Mengapa kita menolak Syiaf Rafidhah? Jawapannya, kerana Saidina Ali sendiri menolak mereka dan Nabi Muhammad juga telah mengingatkan kita tentang golongan ini. Perkara ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadith yang direkodkan oleh Imam Ahmad dari Saidina Ali bin Abi Thalib, “Akan muncul di umatku di akhir zaman nanti satu kaum yang bernama Rafidhah, mereka menolak Islam.”

Bukan itu sahaja, mereka sendiri telah mengaku bahawa mereka menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Sepertimana yang dikatakan sendiri oleh ulama mereka iaitu, Nikmatullahi al-Jazairi dalam bukunya al-Anwar Nukmaniyah, “Sesungguhnya kami tidak akan pernah sepakat dengan mereka (Ahlu Sunnah Wal Jamaah) tentang Allah, Nabi dan Imam. Disebabkan mereka mengatakan: “Tuhan kami adalah yang Nabinya Muhammad dan khalifah setelahnya Abu Bakar, dan kami Rafidhah tidak beriman pada tuhan itu dan Nabi yang tadi, kerana Rabb yang Nabinya Muhammad dan Khalifah setelahnya adalah Abu Bakar bukanlah tuhan kami.” (Dr Abdul Rahim Ballouchiy)

Jadi apa kaitan Syiah Rafidhah dengan Syiah Imam Dua Belas yang didakwahkan dalam diari Islam ini? Kaitannya ialah, kedua-dua jenis Syiah ini adalah sama, namun yang membezakannya hanyalah manhaj(jalan/metod) mereka. Syiah Rafidhah ialah nama yang berkaitan dengan manhaj terhadap para sahabat r.a, manakala Syiah Imam Dua Belas berkaitan dengan manhaj Politik (Hafiz Firdaus sepertimana yang beliau petik dari kajian Maulana Asri Muhammad Yusuf)

Berbalik kepada 12 nama yang disenaraikan dalam diari tersebut sebagai imam, dan juga membawakan hadith staqalain bagi menguatkan hujah mereka dalam diari ini. Hadith ini dapat dilihat didalam diari tersebut di bahagian atas tajuk ‘Penguasa yang menguasai hari Pembalasan’. Saya tidak menafikan bahawa hadith tersebut sahih dan benar. Tetapi penjelasan yang dibuat oleh penyunting diari ini, sangat jelas mempunyai agenda Syiah. Hadith yang dinyatakan itu ialah,

"Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Aku merasakan bahawa utusan Tuhan-Ku (Malaikat Maut) akan datang dan aku akan memenuhinya. Aku tinggalkan kepada kalian al-Tsaqalain (dua perkara yang penting): Yang pertama adalah Kitab Allah (al-Qur’an), di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka berpegang teguhlah dengan Kitab Allah. (Perawi – Zaid bin Arqam – menjelaskan bahawa Rasulullah menekankan kepada berpegang dengan Kitab Allah. Kemudian Rasulullah menyambung): (Yang kedua ialah) Dan Ahl al-Baitku, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku." --- Sila rujuk penjelasan yang telah dibuat oleh saudara Hafiz Firdaus berkenaan dengan hadith ini di http://abuhaekal.wordpress.com/2007/08/15/hadits-hadits-rasulullah-yang-dijadikan-hujjah-oleh-syiah-hadits-al-tsaqalain/

Ahlu Sunnah Wal Jamaah tidak pernah menafikan kewujudan dua belas insan mulia tersebut. Tetapi yang membuatkan Ahlu Sunnah berhati-hati ialah, apabila mereka memaksumkan 12 (sepatutnya 11, saya akan terangkan kemudian) imam tersebut, dan membuat Dua Belas insan tersebut sebagai teori Ahlu Bait mereka. Ali bin Husain bin Ali iaitu cucu Saidina Ali serta keturunannya dengan tegas menolak pengiktirafan Imam oleh golongan Syiah. Ali bin Husain dan keturunannya beritikad bahawa sistem Khalifah bercirikan warisan, maksum, dan penentu syariat agama tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Disamping itu, mereka menjelaskan bahawa Saidina Umar, Abu Bakar dan Uthman adalah Khalifah yang sah, dan mereka bertiga memiliki keutamaan dan kemuliaan melebihi semua orang manakala mereka, (Ali bin Husain dan keturunannya) hanyalah manusia biasa. (Hafiz Firdaus Jawapan Ahlu Sunnah kepada Syiah Rafidhah dalam persoalan Khalifah)


TEORI IMAM DUA BELAS

Benar-benar wujudkaH Imam Dua Belas ini? Jawapannya tidak wujud. Kerana teori Imam Dua Belas ini hanyalah dicipta oleh kelompok Syiah sendiri. Insan-insan yang yang diletak oleh golongan Syiah ini wujud dan mereka adalah insan yang mulia. Tetapi teori Imamiyah yang mereka cipta itu hanyalah imaginasi mereka sendiri. Perkara ini dinyatakan sendirI oleh mereka dalam satu ‘hadith’ (hadith ini tidak pernah ada dalam kitab-kitab hadith Ahlu Sunnah Wal Jamaah) yang diriwayatkan dari Al-Kulaini dalam Al-Kaafi (2/18) dari Zurarah dari Abu Ja’far, dia berkata: “Islam dibangun di atas lima perkara:… shalat, zakat, haji, shaum dan wilayah (imamah)…” Zurarah berkata: “Aku katakan, mana yang paling utama?” Dia berkata: “Yang paling utama adalah wilayah.” (Rujuk Badzlul Majhud, 1/174).

Mereka memasukkan Saidina Ali, Hassan dan Husin sebagai penguat kepada teori mereka. Sedangkan selepas kewafatan Hassan bin Ali menurut sumber mereka sendiri bahawa syiah itu sendiri telah berpecah kepada 14 hingga 20 kumpulan (Rujuk Kajian Moojan Momen dalam bukunya ‘An Introduction to Shi’i Islam: Sumber sekunder Hafiz Firdaus). Kalau benar sekalipun, keturunan Ali bin Husain telah terhenti sehingga kepada Hassan bin Ali bin Muhammad bin Ja’afar al-Askari. Ini disebabkan Al-askari tidak mempunyai anak.

Kerana terdesak untuk melengkapkan teori Imam Dua Belas. Golongan Syiah ini telah membuat satu teori tambahan dengan mewujudkan seorang lagi imam yang dikenali sebagai Imam Mahdi dengan meminjam iktikad Ahlu Sunnah Wal Jamaah terhadap Imam Mahdi untuk melengkap Dua Belas Imam. Selain itu, untuk menambahkan lagi keunikan teori ini, mereka mengatakan bahawa Imam Mahdi ini ghaib dan akan muncul satu hari nanti.

Teori Imam Dua Belas ini diperkuatkan lagi dengan memaksumkan kesemua mereka dari sebarang dosa dan mengetahui perkara-perkara ghaib, persis seperti Nabi Muhammad s.a.w. Hal ini dapat dilihat melalui ungkapan Al-Khumaini (Khomeini), “Kami bangga bahawa para imam kami adalah para imam yang maksum, mulai Ali bin Abu Thalib hingga Penyelamat Umat manusia Al-Imam Al-Mahdi, sang penguasa zaman -baginya dan bagi nenek moyangnya beribu-ribu penghormatan dan salam- yang dengan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, dia hidup (pada saat ini) seraya mengawasi perkara-perkara yang ada.” (Rujuk Al-Washiyyah Al-Ilahiyyah, hal. 5, dinukil dari Firaq Mu’ashirah, 1/192)

Dakwaan para Dua Belas Imam sama taraf dengan Nabi juga boleh dilihat dari ungkapan Muhammad Ridha al-Mudzaffar, “Kami (Syi‘ah) percaya bahawa al-Imamah, seperti kenabian, tidak dapat wujud kecuali dengan nas Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam atau lisan Imam rahimahullah yang diangkat dengan nas apabila dia akan menyampaikan dengan nas imam yang bertugas sesudahnya. Hukum (sifatnya) ketika itu sama dengan kenabian tanpa perbezaan. Oleh kerana itu manusia tidak memiliki wewenang menyangkut siapa yang ditetapkan Allah sebagai pemberi petunjuk dan pembimbing bagi seluruh manusia, sebagaimana mereka (manusia) tidak mempunyai hak untuk menetapkan, mencalonkan atau memilihnya. (Rujuk Al-Aqaid Imamiyah yang dikemukakan oleh Hafiz Firdaus dalam kertas kerjanya ‘Bahaya Syiah kepada Umat Islam’)


APA TINDAKAN KITA SELEPAS MENGETAHUI?

Kita sudah mengenali tentang teori Imam Dua Belas ini. Dan seharusnya kita jelas bahawa senarai Imam yang terdapat dalam diari tersebut dan penggunaan hadith staqalain dalam diari tersebut, adalah dakwah Syiah yang sangat halus dan licik menyelinap dalam kehidupan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. “Jadi, adakah kita perlu membuang diari tersebut?” Tidak! Tidak perlu kita membuangnya, kerana diari tersebut jika tidak ada senarai imam tersebut dan beberapa penjelasan syiah yang tidak berasas, diari tersebut sangat berguna untuk kita gunakan.

Cukuplah kita memahami perkara ini, dan sebar-sebarkan kepada rakan-rakan kita yang telah membelinya agar tidak terpengaruh dengan dakyah Syiah ini. “Jangan kerana nyamuk, kelambu dibakarnya” saya rasa pepatah itu sesuai untuk diari ini. Kita abaikan penjelasan syiah tersebut, dan gunakan diari tersebut seperti biasa. Moga kita sentiasa berhati-hati dalam setiap bahan bacaan yang kita baca dan beli. Ingatlah bahawa Syiah adalah sesuatu yang bahaya bagi Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

Bagi pihak berwajib pula, haruslah menggunakan kuasa yang ada untuk membenteras aktiviti ini. Seharusnya Fatwa yang dikeluarkan oleh Jakim bahawa Syiah ini sesat, dijadikan panduan dan ‘lampu hijau’ untuk melakukan tindakan terhadap penerbit diari ini. Moga Allah memberi jalan dan petunjuk kepada pihak yang bertanggungjawab.


PENAFIAN ULAMA TERHADAP SYIAH RAFIDHAH

Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitabnya Al-Intishar Lish Shahbi Wal Aal (hal. 100-153) menukilkan banyak perkataan para ulama tentang mereka. Antaranya ialah:
1. Al-Imam ‘Amir Asy-Sya’bi berkata: “Aku tidak pernah melihat kaum yang lebih dungu dari Syi’ah.” (As-Sunnah, 2/549, karya Abdullah bin Al-Imam Ahmad)

2. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya tentang seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar, beliau berkata: “Ia telah kafir kepada Allah.” Kemudian ditanya: “Apakah kita menyembahyangkan mereka (bila meninggal dunia)?” Beliau berkata: “Tidak, tiada kehormatan (baginya)….” (Siyar A’lamin Nubala, 7/253)

3. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Aku tidak melihat dia (orang yang mencela Abu Bakar, Umar, dan Aisyah) itu orang Islam.” (As-Sunnah, 1/493, karya Al-Khallal)

4. Al-Imam Al-Bukhari berkata: “Bagiku sama saja apakah aku solat di belakang Jahmi, dan Rafidhi atau di belakang Yahudi dan Nashara (yakni sama-sama tidak boleh). Mereka tidak boleh diberi salam, tidak dikunjungi ketika sakit, tidak dinikahkan, tidak dijadikan saksi, dan tidak dimakan sembelihan mereka.” (Khalqu Af’alil ‘Ibad, hal. 125)

5. Al-Imam Abu Zur’ah Ar-Razi berkata: “Jika engkau melihat orang yang mencela salah satu dari shahabat , maka ketahuilah bahwa dia seorang zindiq. Yang demikian itu karena Rasul bagi kita haq, dan Al Qur’an haq, dan sesungguhnya yang menyampaikan Al Qur’an dan As Sunnah adalah para sahabat . Sungguh mereka mencela para saksi kita (para shahabat) Rasulullah dengan tujuan untuk meniadakan Al Qur’an dan As Sunnah. Mereka (Rafidhah) lebih pantas untuk dicela dan mereka adalah zanadiqah.” (Al-Kifayah, hal. 49, karya Al-Khathib Al-Baghdadi)

P/S: Jika ada salah fakta dalam menulis perihal syiah sila betulkan. Harap maklum.

0 comments: